משלוחים חינם בהזמנה מעל 500 ש"ח

1. כללי

א. טיגיסט הנה חברה המספקת מוצרים באמצעות אתר אינטרנט, בעסקאות טלפוניות ובאופן פרונטלי בחנות.
ב. השימוש באתר, כולל הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח/ה לקבל ולנהוג לפי התקנון שלהלן.
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוח/ה באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח/ה לחברה.
ד. שם החברה וכתובתה : טיגסט, ח.פ 307202507 אירוס 12/4 גדרה
ה. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע ולהיפך.

2. הליך הרכישה

א. רכישת מוצר באמצעות האתר מותנית במילוי התנאים הבאים: בחירת המוצר מילוי הפרטים הנדרשים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
ב. רכישת מוצר באמצעות הטלפון המצוין באתר או בכל מקום אחר בו מתפרסם מספר שרות הלקוחות תתבצע ע”י התקשרות למספר הטלפון הנ”ל ומסירת הפרטים הנדרשים כגון: שם הקונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר שנציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי, ניתן יהיה לבצע את ההזמנה .
ג. קבלת אישור מנציג טלפוני או אסמכתא בכתב מהאתר יתקבלו רק לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר ויהווה אישור להזמנת מוצר.
ד. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכול בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי רשאית החברה לבטל את ההזמנה.
ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 5.
ט. רכישה מצרפת באופן אוטומטי למועדון הלקוחות, זאת במידה וההצטרפות אליו הינה ללא עלות.
י. אין כפל מבצעים.
יא. שוברים לרכישה או קופונים מחושבים מהמחיר המקורי של הפריט כפי שמופיע באתר.

3. אספקה והובלת המוצרים

א. רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל יסופק לכתובת שהוקלדה או נמסרה בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.
ג. דמי המשלוח עבור המוצר כמפורט באתר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
ה. כל עיכוב באספקה, שליחת פריט שונה בשוגג וכדומה, מקנה ללקוחה את הזכות לבטל את ההזמנה ואינו מקנה לה כל זכות לסעד או פיצוי.
ו. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה.
ז. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בלבד (ימי עסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג, ימי שבתון, ימי מנוחה וכדומה ואת יום ההזמנה).
ח. על הלקוחה להודיע מידית לאתר על אי אספקת המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה.
ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובת החברה כמופיעה בתקנון זה על חשבונה.

י. את המוצר שנרכש ניתן לקבל בשני אופנים. הראשון אספקת המוצר בדואר רשום של דואר ישראל בתוספת תשלום 20 ₪. מהיום מתבצע ההזמנה דרך האתר ישלח אליך תוך 48 שעות את המוצר. הוא צפוי להגיע אליך תוך 14 ימים. אפשרות שניה: דואר מהיר, משלוח לבית או למקום העבודה מגיע בטווח של עד 6 ימי עסקים
(ימי עסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג, ימי שבתון, ימי מנוחה וכדומה ואת ויום ההזמנה).
החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים שחלים בחברות השליחויות אך תשמח לעמוד לרשותך ולבדוק סטטוס הזמנה בטלפון.
יא. שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 48 שעות אך אינו יכול להתחייב לכך.

4. שימוש באתר

א. לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
1. הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
2. הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי מוכר ותקף בישראל.
3. הלקוחה הנה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלת כתובת מגורים בישראל.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה מלבצע הזמנה באתר באם:
1. הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
2. הלקוחה הפרה לפחות אחד מתנאי התקנון;
3. הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
4. הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד ג.

5. ביטול הזמנה

א. לקוחה רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם;
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
י. ביטול ההזמנה ע”י הלקוחה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
יא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם פעילות כלשהי מכל סוג, אלא באישור מראש של האתר.
יב. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
יג. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
יד. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
טו. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

6. מדיניות החלפה

במידה ואינך מרוצה מהפריט שרכשת והינך מעונינית להחליפו לפריט אחר, נשמח לעמוד לרשותך ולבצע את ההחלפה בקלות וביעילות.
ניתן להחליף ולהחזיר במספר דרכים (עד 14 יום מיום הגעת המשלוח ללקוחה וכל עוד לא נעשה שימוש בפריט):
1. החלפה בחנות הפיזית רחוב פינס 5 גדרה.
2.בשליחה אלינו עבור טיגיסט, רחוב פינס 5 גדרה. זיכוי כספי עבור רכישה באתר בטווח של 14 ימים (ברכישה באתר)

7. מדיניות החזרה

במידה ואינך מרוצה מהפריט שרכשת והינך מעונינית להחזירו נשמח לעמוד לרשותך
ניתן להחזיר במספר דרכים (עד 14 יום הגעת המשלוח לנקודה וכל עוד לא נעשה שימוש):
1. להגיע פיזית לחנות בגדרה פינס 5 גדרה ולאחר מכן נדאג לזכות אותך.
2. בשליחה אלינו עבור טיגיסט, רחוב פינס 5 גדרה.
זיכוי כספי ברכישה באתר בטווח של 14 ימים

8. סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9. הסכמה מדעת לקבלת דיוור ישיר ו\או פרסום מהאתר

א‏. בעת מסירת פרטי המשתמש שלך, לרבות רישום לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או ‏בתהליך ביצוע הזמנה טלפונית, הנך כמשתמשת באתר מסכימה ומאשרת למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליך הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות שיווקית של האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או ‏דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות .

ב. בקשת הסרה מדיוור ישיר : הנך רשאית, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעיל האתר, ‏לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל אשר תשלח אליך מאת מפעיל האתר, ובמקרה שכזה ‏לא יישלחו אליך הודעות נוספות .‏

10. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ב. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, הטלפון או בחנות.
ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ה. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך.

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלכם ריקהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   הזן קופון
   Unavailable Coupons
   gae767ag Get 15% off לקבוצת נשים מעצימות בלבד! 15% קופון הנחה בקניה מהאתר
   vg38u7hs Get 10% off קופון 10% לתושבי קרית עקרון
   דילוג לתוכן